Outplacement

Approba is er voor alle instroom, doorstroom maar ook uitstroom vraagstukken. Outplacement valt onder de laatste categorie. Bij outplacement wordt er op individuele basis begeleiding geboden aan personen die gedwongen of vrijwillig op zoek zijn naar een andere (externe) baan.

Duidelijke afspraken, richtlijnen, procedures, serviceniveaus, betrouwbaarheid, betrokkenheid en vooral kwaliteit vormen de basis voor een goede samenwerking met onze klant en kandidaat. We bieden outplacementbegeleiding op basis van een stappenplan welk we naar behoefte van de deelnemer voor elke fase op maat maken en waar nodig intensiveren. De fasen van het stappenplan zijn:

  • Kennis maken: de outplacement coach en kandidaat zullen in de eerste sessie(s) elkaar (beter) leren kennen. In sommige situaties is deze eerste stap ook erg belangrijk om allereerst het psychologische aspect te behandelen.

  • Persoonlijk inzicht (testen): de kandidaat zal getest worden middels een assessment op competenties, vaardigheden, capaciteit en persoonlijkheid om een goede inschatting te maken van het functioneren.

  • Loopbaankeuzes: duiken in het verleden en de toekoomst verkennen. Welke beslissingen heeft de kandidaat in het verleden gemaakt, waarom, en welke richting wil hij/zij nu inslaan?

  • Sollicitatievaardigheden: waar moet een goed cv aan voldoen? Hoe voer je een goed sollicitatiegesprek en hoe zorg je dat je aan tafel komt bij een potentiele werkgever? Approba zorgt voor tools en tips.

  • Voorbereiding op het zoeken naar een baan: er kan besloten worden cv’s te uploaden op vacaturesites en bijvoorbeeld het aanmaken en/of updaten van Linkedin en andere sociale media.

  • Zoeken naar een baan: vacaturesites, netwerk, jobbeurzen, noem maar op. De outplacement coach zal de kandidaat onverminderd ondersteunen in dit stadium.

Het begeleidingsproces is afgestemd op de wensen en behoeften van de kandidaat: Hij / zij staat centraal. Voor elk individueel begeleidingsproces gebruiken we een op maat gemaakte oplossingsgerichte aanpak, met name in de richting van de toekomst en mobiliseren we alle kennis, inzichten, vaardigheden en motivatie van de kandidaat. We verbinden ons bij voorkeur met de competenties (capaciteiten en kwaliteiten) en niet met tekortkomingen.

Wanneer een bedrijf op zoek is naar een outplacementservice ...

willen ze geen programma krijgen - ze willen HULP EN ONDERSTEUNING!