Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht voor de ontwikkeling van de website van Approba (hierna "de website" genoemd), kan Approba niet garanderen dat de informatie, producten en diensten (hierna "de informatie" genoemd) compleet of correct.

Alle informatie op de website wordt periodiek bijgewerkt en kan met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Vanzelfsprekend is het vanzelfsprekend niet toegestaan dat bezoekers van de website op welke manier dan ook geen auteursrechtelijk beschermd werk, namen, logo's of andere informatie die op de website is opgeslagen, mag publiceren of reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Approba.

Omdat we niet weten wat uw doel is om onze website te bezoeken en de informatie daarop te gebruiken, kunnen we niet garanderen dat de informatie op de website of gelinkte websites daadwerkelijk geschikt is voor het doel van uw zoekopdracht.

E-mailberichten zijn uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde (n). Mocht u per ongeluk een e-mail ontvangen, neem dan onmiddellijk contact met ons op. We verzoeken u om de e-mail te vernietigen en de inhoud op geen enkele manier te gebruiken of aan derden te verspreiden, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten die kan worden onderworpen aan professionele vertrouwelijkheid.

Gezien het bovenstaande sluit Approba alle aansprakelijkheden uit voor enigerlei direct of indirect nadeel van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de website en de informatie daarop, de inhoud van de gelinkte websites of de tijdelijke onbeschikbaarheid van de website en / of informatie .