Employer Branding

Ieder bedrijf heeft – ongeacht er veel energie ingestoken is of niet – een eigen employer brand (werkgeversmerk). Bedrijven die op een consistent niveau het beste talent aantrekken en behouden, maken slim gebruik van Employer Branding. Uw imago op de arbeidsmarkt bepaald uw succes.

Wat is Employer Branding?

Employer Branding is de mogelijkheid om u te onderscheiden van de werkgeversmassa: alles wat een bedrijf uniek maakt waarbij goed werkgeverschap centraal staat. Het werkgeversmerk laat zien hoe een organisatie te boek staat bij het huidige personeel, of het een interessante werkplek is voor nieuw personeel en hoe het wordt gezien door de klanten en stakeholders. Het uitdragen van een goede reputatie en het aantonen van de meerwaarde van een organisatie zijn dan ook cruciaal.

Waarom Employer Branding?

Employer Branding is geen doel op zich, maar een middel om talent aan te trekken en te behouden. Hoe positiever en bekender het werkgeversmerk, des te interessanter het is voor bestaande en potentiele werknemers. De voordelen van een goed werkgeversmerk kunnen als volgt worden samengevat:

 • Efficiëntere werving van nieuw personeel
 • Kwalitatief betere kandidaten
 • Ook latente werkzoekenden bereiken
 • Betrokkenheid werknemers verhogen
 • Wervingskosten reduceren
 • Bekendheid van het bedrijf uitbreiden
 • Motivatie en trots van huidige medewerkers vergroten
van de kandidaten zegt niet voor een bedrijf te willen werken met een slechte reputatie

Hoe Approba Employer Branding aanpakt

Goede Employer Branding heeft terugkerende specifieke kenmerken maar is in de afstemming van de details voor iedere organisatie anders. Vandaar kiezen wij voor een op maat gemaakte aanpak. In een dergelijke aanpak komen onder andere de volgende onderdelen naar voren:

 • ‘'Werken bij’' website: een aparte website voor sollicitanten waar veel (voor de potentiele medewerkers) relevante informatie te vinden in over het bedrijf.

 • Marketingplan + contentkalender: een planning om herhaaldelijk relevante content te delen en verspreiden op diverse kanalen om exposure te geven aan het werkgeversmerk.

 • Videocampagne: ter beschikking stellen en delen van informatieve video's over het bedrijf en de vacatures. Zie voorbeeld: CHEMELOT OPERATOR CAMPAGNE

 • Evaluatie huidig personeel: gesprekken met de zittende medewerkers over de cultuur binnen het bedrijf, onboarding, doorgroeimogelijkheden etcetera. Het doel hiervan is knelpunten aan te pakken en specifieke voordelen als unique selling point in te zetten in de employer branding.

Wanneer is Employer Branding nodig?

Een sterker werkgeversmerk bouwen zal altijd voordelig zijn. Echter zal het in sommige situaties belangrijker zijn:

 • Er komen te weinig (kwalitatieve) sollicitaties binnen
 • Uw bedrijf heeft een beperkt aantal volgers op social media kanalen
 • Uw bedrijf wilt een imago- of naamsverandering overbrengen
 • Uw bedrijf heeft weinig naamsbekendheid

Are you convinced that a strong employer brand has added value for your organization? Feel free to contact one of our colleagues to learn more about the possibilities that Approba has to offer.

Als mensen geloven dat ze waarden delen met een bedrijf,

blijven ze trouw aan het merk.
Howard Schultz