QESH Manager (Rotterdam)

Introduction

Approba is voor een van haar klanten, een dynamische onderneming (in Rotterdam omgeving) in engineering, productie en reparatie van hoogwaardige metalen onderdelen en modules voor industriële toepassing, opzoek naar een QESH Manager (nadruk Q).

Function

Doelstelling functie:

Adviseren over- en realiseren van het QESH-beleid van de onderneming in de ruimste zin van het woord. Mede richting geven aan de strategie binnen de organisatie en de implementatie ondersteunen. Samen met de afdelingen de verschillende klanteneisen vertalen en er voor zorg dragen dat deze worden nageleefd. Stimuleren en initieren van verbeterprocessen binnen het QESH managementsysteem.

Manager QESH

De Manager QESH raporteert aan de CEO, geeft leiding aan de Medewerker QESH en Quality Engineer en stuurt functioneel de QC-Inspectors aan. De Manager QESH ontvangt functioneel leiding van de Managing Director.


RESULTAATGEBIEDEN

 • Het adviseren ten aanzien van en het bepalen van het kwaliteitsbeleid, tezamen met de Directie.
 • Het opzetten van het Lean Kwaliteitsbeleid in lijn met de bedrijfsstrategie en doelen.
 • Het initiëren en begeleiden van verbeteringsprocessen en kwaliteitsprojecten.
 • Het initiëren en begeleiden van proces verbeterende middelen teneinde de Cost of Quality terug te dringen.
 • Identificeren en adviseren met betrekking tot investeringen.
 • Het stimuleren van het kwaliteitsbewustzijn teneinde de (klant)eisen te borgen, bijvoorbeeld middels het organiseren van trainingen voor de medewerkers m.b.t. het (Lean) Quality System.


VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Voor het opstellen van beleid en het implementeren hiervan op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden, milieu en kwaliteit binnen de organisatie.
 • Hiertoe behoort ook het borgen en beheren ervan binnen een al dan niet gecertificeerd zorgsysteem (AS9100, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001).
 • Onderzoeken en analyseren van kwaliteitsproblemen en verbeteringen voorstellen.
 • Analyseren van veiligheidskwesties (saftety issues) en opstellen van verbeterplannen.
 • Communiceren met de leveranciers aangaande kwaliteitsproblemen (o.a. schrijven van Supplier Corrective Action Request / SCAR’s).
 • Organiseren en uitvoeren van zowel interne als externe audits.
 • Beheren en implementeren van procescontrolesystemen (o.a. het inzetten van een root-cause analyse) dit ter preventie van (toekomstige) kwaliteitsproblemen.
 • Rapporteren aan het MT over de effectiviteit van het QESH managementsysteem en de eventuele noodzaak tot verbeteringen.Training en opleiden van de medewerkers op het gebied van QESH.

Requirements

KENNIS

 • Speciale processen die bij toeleveranciers worden toegepast.
 • Interne en externe kwaliteitssystemen, procedures, specificaties en regelgeving.
 • Geldende regelgeving aangaande KAMKennis diverse meet- middelenen mogelijkheden.
 • Lean Six SigmaTheoretische en praktische kennis van meet en controle technieken.
 • Gebruik van diverse meetsoftware.
 • Beheerst de Engelse taal in woord en schrift.
 • Tussen de 8 en 17 jaar werkervaring.
 • Ervaring als QESH Manager of een vergelijkbare functie in een machine/automotive/luchtvaart omgeving (of aanverwanten).


COMPETENTIES

 • Proactief
 • Communicatief sterk
 • Resultaatgericht
 • In staat collega’s te motiveren
 • Daadkrachtig
 • Analytisch

Information

Voor vragen inzake deze functie kunt u contact opnemen met Marcel Dols of Shelly Ver via: 046 460 00 00, of via: dols@approba.com / ver@approba.com

Application

U kunt solliciteren op deze functie door gebruik te maken van de ‘Apply’ button, onderaan de vacaturetekst.