Operations Expert / Trouble Shooter

Introduction

Til jij onze fabrieken naar een hoger niveau? En zorg je ervoor dat alle uitdagingen opgepakt worden?

Dan ben jij onze nieuwe Operations Expert / Trouble Shooter!

Jij gaat met plezier naar je werk als het team kunt motiveren en inspireren om samen de organisatie te verbeteren en de technische problemen aan te pakken. Je wilt ze met jouw enthousiasme, kennis en kunde stimuleren veilig te werken, hun verantwoordelijkheid te nemen en de technische problemen te voorkomen of op te lossen. Vanzelfsprekend geef je daarin zelf het goede voorbeeld. En niet alleen dat: je vindt het heerlijk tussen de collega’s in te staan en als één team te functioneren.

Zo werken jullie samen aan een prettige en professionele werkomgeving.

Organization

Fibrant is opgericht in 1952. Sinds 30 oktober 2018 zijn wij onderdeel van de Highsun Group uit China. Onze organisatie ontwikkelt, verbetert en verkoopt wereldwijd Caprolactam, Ammoniumsulfaat en hun bijproducten. Wij hebben productiefaciliteiten in Geleen en China. Bedrijven in de auto-, textiel- en agrarische industrie gebruiken onze hoogwaardige materialen in uiteenlopende toepassingen. Dat varieert van voedselverpakkingen tot nylon panty’s en kunstmest. In Nederland hebben wij ruim 300 medewerkers, verspreid over het hoofdkantoor in Urmond en de Chemelot-site in Geleen. Wij staan voor ‘Pure Chemistry’. Dat slaat allereerst op het magische, technologische productieproces waarop Fibrant een patent heeft. Daarnaast verwijst het naar de samenwerking tussen onze medewerkers. Pure chemie!

Function

Primaire taken:

 • Het met de continudienstploeg op efficiënte en effectieve wijze produceren van de vereiste producten in de verschillende productieprocessen, conform productieplanningen en -budgetten en volgens de vereiste kwalitatieve en kwantitatieve specificaties
 • Het laten uitvoeren van de werkzaamheden conform geldende veiligheid- en milieuvoorschriften en overige ter zake geldende regels, voorschriften en Requirements
 • Het vervangen van de Operations Leader bij afwezigheid en het vervangen van andere Operations Experts indien gevraagd.

Benutten van de productie-installaties:

 • Stemt de productiemiddelen optimaal op elkaar af ten einde de afgesproken productiedoelen te behalen conform het Manufacturing Plan
 • Zorgt in samenwerking met de collega’s en de Operations Leader voor optimale continuïteit van de productie over de diensten heen
 • Ziet toe op het behalen van de vereiste productie volumes volgens de vereiste specificaties
 • Rapporteert over afwijkingen die tijdens het realiseren van de productietargets optreden;

Toezien op het behoud van een optimale conditie van de productie-installaties:

 • Onderneemt adequate acties op gesignaleerde (dreigende) (proces-)technische verstoringen, lekkages e.d. alsmede de noodzakelijk rapportage over afwijkingen
 • Geeft aan welke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden nodig zijn
 • Volgt kritische processen, loopt controleronden in de installaties en over terreinen, controleert apparatuur en installaties op goede werking
 • Stemt af met onderhoud en firmatoezicht, levert input voor het opstellen van het onderhoudsplan alsmede het uitvoeren van werkzaamheden om de onderhoudsplanning uit te voeren en draagt bij aan het realiseren van de weekplanning onderhoud
 • Bespreekt storingen, wijze van aanpak, tijdstip, te nemen veiligheids- en milieumaatregelen e.d. met productiemanagement, Sitech Maintenance en firma’s
 • Ziet toe op het gereed maken van de werkplek zodat onderhoudswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, zoals veilig stellen van apparatuur en installatiedelen en vrijgeven, zorgt voor gereed melding van de werkvergunningen
 • Schakelt in overleg met de Operations Leader of de PC bij storingen externe capaciteit en/of deskundigheid in en verzorgt de daarbij behorende werkvergunningen
 • Stelt medewerkers beschikbaar voor de begeleiding van onderhoudswerkzaamheden (vrijgave ter plaatse)
 • Doet voorstellen ter optimalisering van installaties, processen en werkwijzen en toelichten en motiveren van voorstellen aan productie- en technische betrokkenen
 • Controleert en becommentarieert conceptinstructies, afloopschema’s e.d.

Veiligheid, Gezondheid en Milieu:

 • Zorgdragen voor het tijdig volgen van (her-)instructies op VGM-gebied, zoals aangegeven in het bedrijfsopleidingsplan
 • Zorgen voor orde en netheid in de installaties
 • Naleven van milieu en veiligheidsvoorschriften en toezien op naleving hiervan door alle in de installatie verblijvende personen, zonodig corrigerend optreden en instrueren inzake naleving van voorschriften
 • Vrijgeven van werkzaamheden binnen de installatie m.b.v. werkvergunningen en stellen van aanvullende voorwaarden
 • In ontvangst nemen apparatuur na (onderhouds)-werkzaamheden
 • (Laten) uitvoeren van handelingen conform het calamiteitenplan bij ongeval, brand, lekkages, gasuitbraak e.d.
 • Laten stoppen van apparatuur en installatieonderdelen indien veiligheid of milieu in het geding is.

HRM:

 • De Operations Leader is eindverantwoordelijk voor alle HRM taken. Bij (langdurige) afwezigheid van de Operations Leader zal de Operations Expert urgente zaken oppakken (accorderen korte termijn verlof enz.)

Requirements

 • MBO4, Operator/Vapro C, HBO of vergelijkbaar niveau/opleiding procestechniek
 • Bereidheid om 5 ploegendienst/continudienst te werken
 • Expert kennis van chemische en mechanische processen in de chemische industrie
 • Meerdere jaren ervaring als gespecialiseerde procesoperator in de chemische industrie
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden zowel in woord als geschrift in het Nederlands en Engels
 • Ervaring met het aansturen van externe contractors en het houden van guidance & control over de uit te voeren werkzaamheden
 • Daarnaast heb je uitgebreide ervaring met QESH.

Information

If you have questions or want to discuss the position please contact Erwin Amesz on +31 46 460 00 00, info@approba.com or twitter.com/approba

Indien u vragen heeft of de vacature wilt bespreken, neemt u dan contact op met Erwin Amesz op +31 46 460 00 00, info@approba.com of twitter.com/approba