Operations Expert – Hoofdoperator – Urmond

Introduction

Til jij onze fabrieken naar een hoger niveau? En zorg je ervoor dat alle uitdagingen opgepakt worden? En heb je wellicht al ervaring als Hoofdoperator of senior operator in de chemische industrie?!

Dan ben jij onze nieuwe Operations Expert!

Jij gaat met plezier naar je werk als het team kunt motiveren en inspireren om samen de organisatie te verbeteren en de technische problemen aan te pakken. Je wilt ze met jouw enthousiasme, kennis en kunde stimuleren veilig te werken, hun verantwoordelijkheid te nemen en de technische problemen te voorkomen of op te lossen. Vanzelfsprekend geef je daarin zelf het goede voorbeeld. En niet alleen dat: je vindt het heerlijk tussen de collega’s in te staan en als één team te functioneren.

Zo werken jullie samen aan een prettige en professionele werkomgeving.

Organization

Ons verhaal begint in 1952, toen we onze eerste Caprolactamfabriek in Nederland bouwden. Al bijna 70 jaar loopt Fibrant voorop in de wereld als het gaat om de ontwikkeling van caprolactamtechnologie en procesverbetering. Sinds eind 2018 is Fibrant onderdeel van Highsun Group uit China. Samen vormen wij de grootste caprolactamproducent in de wereld met een productiecapaciteit van meer dan 1 miljoen ton. Dit maakt ons als groep de grootste producent van Caprolactam en Ammoniumsulfaat ter wereld met productielocaties in Nederland (Geleen) en China (Fuzhou en Nanjing). Wij zijn hiermee een belangrijke speler geworden in de globale polyamidemarkt. Men kan niet meer om ons heen.

Onze naam Fibrant en identiteit zijn een eerbetoon aan onze geschiedenis: het bedienen van de nylon-, fibres markt. Ook verwijst het naar de vibrant toekomst, de chemie tussen ons bedrijf en alle waardevolle partners en medewerkers. Het logo is de abstracte versie van de unieke HPOplus® reactor.

Vanuit ons hoofdkantoor in het chemische hart van Nederland, wil Fibrant de onbetwiste marktleider zijn in Caprolactam, Cyclohexanon en Ammoniumsulfaat. EcoLactam® is onze nieuwe, duurzame generatie producten met een carbon footprint van wereldklasse. Fibrant levert, via haar gewaardeerde zakenpartners, grondstoffen voor kwaliteitsproducten in textiel, auto’s, voedselverpakkingen en landbouwproducten. Onze klanten vertrouwen op de hoogwaardige en duurzame producten van Fibrant.

In Nederland heeft Fibrant, gevestigd op het hoofdkantoor in Urmond en de Chemelot-site in Geleen, 350 medewerkers in dienst. Fibrant staat voor ‘pure chemie’. Dit verwijst niet alleen naar het technologische proces waardoor onze hoogwaardige en duurzame producten tot stand komen, maar ook naar de chemie tussen onze Fibrant-medewerkers.

Function

Primaire taken van de Operations Expert:

 • Het met de continudienstploeg op efficiënte en effectieve wijze produceren van de vereiste producten in de verschillende productieprocessen, conform productieplanningen en -budgetten en volgens de vereiste kwalitatieve en kwantitatieve specificaties
 • Het laten uitvoeren van de werkzaamheden conform geldende veiligheid- en milieuvoorschriften en overige ter zake geldende regels, voorschriften en Requirements
 • Het vervangen van de Operations Leader bij afwezigheid en het vervangen van andere Operations Experts indien gevraagd.

Benutten van de productie-installaties:

 • Stemt de productiemiddelen optimaal op elkaar af ten einde de afgesproken productiedoelen te behalen conform het Manufacturing Plan
 • Zorgt in samenwerking met de collega’s en de Operations Leader voor optimale continuïteit van de productie over de diensten heen
 • Ziet toe op het behalen van de vereiste productie volumes volgens de vereiste specificaties
 • Rapporteert over afwijkingen die tijdens het realiseren van de productietargets optreden;

Toezien op het behoud van een optimale conditie van de productie-installaties:

 • Onderneemt adequate acties op gesignaleerde (dreigende) (proces-)technische verstoringen, lekkages e.d. alsmede de noodzakelijk rapportage over afwijkingen
 • Geeft aan welke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden nodig zijn
 • Volgt kritische processen, loopt controleronden in de installaties en over terreinen, controleert apparatuur en installaties op goede werking
 • Stemt af met onderhoud en firmatoezicht, levert input voor het opstellen van het onderhoudsplan alsmede het uitvoeren van werkzaamheden om de onderhoudsplanning uit te voeren en draagt bij aan het realiseren van de weekplanning onderhoud
 • Bespreekt storingen, wijze van aanpak, tijdstip, te nemen veiligheids- en milieumaatregelen e.d. met productiemanagement, Sitech Maintenance en firma’s
 • Ziet toe op het gereed maken van de werkplek zodat onderhoudswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, zoals veilig stellen van apparatuur en installatiedelen en vrijgeven, zorgt voor gereed melding van de werkvergunningen
 • Schakelt in overleg met de Operations Leader of de PC bij storingen externe capaciteit en/of deskundigheid in en verzorgt de daarbij behorende werkvergunningen
 • Stelt medewerkers beschikbaar voor de begeleiding van onderhoudswerkzaamheden (vrijgave ter plaatse)
 • Doet voorstellen ter optimalisering van installaties, processen en werkwijzen en toelichten en motiveren van voorstellen aan productie- en technische betrokkenen
 • Controleert en becommentarieert conceptinstructies, afloopschema’s e.d.

Veiligheid, Gezondheid en Milieu:

 • Zorgdragen voor het tijdig volgen van (her-)instructies op VGM-gebied, zoals aangegeven in het bedrijfsopleidingsplan
 • Zorgen voor orde en netheid in de installaties
 • Naleven van milieu en veiligheidsvoorschriften en toezien op naleving hiervan door alle in de installatie verblijvende personen, zonodig corrigerend optreden en instrueren inzake naleving van voorschriften
 • Vrijgeven van werkzaamheden binnen de installatie m.b.v. werkvergunningen en stellen van aanvullende voorwaarden
 • In ontvangst nemen apparatuur na (onderhouds)-werkzaamheden
 • (Laten) uitvoeren van handelingen conform het calamiteitenplan bij ongeval, brand, lekkages, gasuitbraak e.d.
 • Laten stoppen van apparatuur en installatieonderdelen indien veiligheid of milieu in het geding is.

HRM verantwoordelijkheden:

 • De Operations Leader is eindverantwoordelijk voor alle HRM taken
 • Bij (langdurige) afwezigheid van de Operations Leader zal de Operations Expert urgente zaken oppakken (accorderen korte termijn verlof enz.)

Requirements

 • MBO4, Operator/Vapro C, HBO of vergelijkbaar niveau/opleiding procestechniek
 • Bereidheid om 5 ploegendienst/continudienst te werken
 • Expert kennis van chemische en mechanische processen in de chemische industrie
 • Meerdere jaren ervaring als gespecialiseerde procesoperator in de chemische industrie
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden zowel in woord als geschrift in het Nederlands en Engels
 • Ervaring met het aansturen van externe contractors en het houden van guidance & control over de uit te voeren werkzaamheden
 • Daarnaast heb je uitgebreide ervaring met QESH.

Information

Indien u vragen heeft of de vacature wilt bespreken, neemt u dan contact op met Erwin Amesz op +31 46 460 00 00, info@approba.com