Operationele expert / probleemoplossing

Invoering

Til jij onze fabrieken naar een hoger niveau? En zorg je ervoor dat alle uitdagingen opgepakt worden?

Dan ben jij onze nieuwe Operations Expert / Trouble Shooter!

Jij gaat met plezier naar je werk als het team kunt motiveren en inspireren om samen de organisatie te verbeteren en de technische problemen aan te pakken. Je wilt ze met jouw enthousiasme, kennis en kunde betrouwbaar veilig werken, hun verantwoordelijkheid te nemen en de technische problemen te voorkomen of op te lossen. Vanzelfsprekend geef je bovenstaande zelf het goede voorbeeld. En niet alleen dat: je vindt het heerlijk tussen de collega's in te staan en als één team te oefenen.

Zo werken jullie samen aan een prettige en professionele werkomgeving.

Organisatie

Fibrant is opgericht in 1952. Sinds 30 oktober 2018 zijn wij onderdeel van de Highsun Group uit China. Onze organisatie,, en verkoopt wereldwijd Caprolactam, Ammoniumsulfaat en hun bijproducten. Wij hebben productiefaciliteiten in Geleen en China. Bedrijven in de auto-, textiel- en agrarische industrie gebruiken onze hoogwaardige materialen in toepassingen. Dat levert van voedselverpakkingen tot nylon panty's en kunstmest. In Nederland hebben wij ruim 300 medewerkers, verspreid over het hoofdkantoor in Urmond en de Chemelot-site in Geleen. Wij staan voor 'Pure Chemistry'. Dat slaat allereerst op het magische, technologische productieproces Fibrant een patent heeft. Naast de samenwerking tussen onze medewerkers. Pure chemie!

Functie

Primaire genomen:

 • Het met de continudienstploeg op effectieve en effectieve wijze produceren van de vereiste producten in de verschillende productieprocessen, conform productieplanningen en -budgetten en volgens de kwalitatieve en kwantitatieve specificaties
 • Het laten uitvoeren van de werkzaamheden conform toepasselijke veiligheid- en milieuvoorschriften en overige ter zake toepasselijke regels, voorschriften en Requirements
 • Het vervangen van de Operations Leider bij afwezigheid en het vervangen van andere Operations Experts indien gevraagd.

Benutten van de productie-installaties:

 • Stemt de productiemiddelen optimaal op elkaar na tien einde de afgesproken productiedoelen te behalen conform het Productieplan
 • Zorgt in samenwerking met de collega's en de Operations Leider voor optimale continuïteit van de productie over de diensten heen
 • Ziet toe op het behalen van de vereiste productie volumes volgens de vereiste specificaties
 • Rapporteert over afwijkingen die tijdens het realiseren van de productietargets optreden;

Toezien op het behoud van een optimale conditie van de productie-installaties:

 • Onderneemt adequate acties op gesignaleerde (dreigende) (proces-) technische verstoringen, lekkages ed verklaringen de noodzakelijke rapportage over afwijkingen
 • Geeft aan welke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden nodig zijn
 • Volgt kritische processen, loopt controleronden in de installaties en over terreinen, gecontroleerde apparatuur en installaties op goede werking
 • Stemt af met onderhoud en firmatoezicht, levert input voor het opstellen van het onderhoudsplan uitvoert het uitvoeren van werkzaamheden om de onderhoudsplanning uit te voeren
 • Bespreek storingen, wijze van aanpak, tijdstip, te nemen veiligheids- en milieumaatregelen ed met productiemanagement, Sitech Maintenance en firma's
 • Ziet toe op het gereed maken van de werkplek onderhoudswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, zoals veilig stellen van apparatuur en installatiedelen en vrijgeven, zorgt voor gereed melding van de werkvergunningen
 • Schakelt in overleg met de Operations Leider van de PC bij storingen externe capaciteit en / of deskundigheid in en verzorgt de bijbehorende behorende werkvergunningen
 • Stelt medewerkers beschikbaar voor de begeleiding van onderhoudswerkzaamheden (vrijgave ter plaatse)
 • Doet voorstellen ter optimalisatie van installaties, processen en voorstellen en toelichten en motiveren van voorstellen aan productie- en technische betrokkenen
 • Controleert en becommentarieert conceptinstructies, eindschema ed

Veiligheid, Gezondheid en Milieu:

 • Zorgdragen voor het tijdstip volgen van (her-) instructies op VGM-gebied, zoals aangegeven in het bedrijfsopleidingsplan
 • Zorgen voor orde en netheid in de installaties
 • Naleven van milieu en veiligheidsvoorschriften en toezien op naleving hiervan door alle in de installatie verblijvende personen, zonodig corrigerend optreden en instrueren inzake naleving van voorschriften
 • Vrijgeven van werkzaamheden binnen de installatie mbv werkvergunningen en stellen van aanvullende voorwaarden
 • In ontvangst nemen apparatuur na (onderhouds) -werkzaamheden
 • (Laten) uitvoeren van werkzaamheden conform het calamiteitenplan bij ongeval, merk, lekkages, gasuitbraak ed
 • Laten stoppen van apparatuur en installatieonderdelen indien veiligheid van milieu in het geding is.

HRM:

 • De Operations Leader is eindverantwoordelijk voor alle HRM genomen. Bij (langdurige) afwezigheid van de Operations Leider zal de Operations Expert urgente zaken oppakken (accorderen korte termijn verlof enz.)

Vereisten

 • MBO4, Operator / Vapro C, HBO of vergelijkbaar niveau / opleiding procestechniek
 • Bereidheid om 5 ploegendienst / continudienst te werken
 • Expert kennis van chemische en mechanische processen in de chemische industrie
 • Meerdere jaren ervaring als gespecialiseerde procesoperator in de chemische industrie
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden zowel in woord als geschrift in het Nederlands en Engels
 • Ervaring met het aansturen van externe aannemers en het houden van begeleiding & controle over de uit te voeren werkzaamheden
 • Daarnaast heb je uitgebreide ervaring met QESH.

Informatie

Als je vragen hebt of de positie wilt bespreken, neem dan contact op met Erwin Amesz op +31 46 460 00 00, info@approba.com of twitter.com/approba

Indien u vragen heeft over de vacature wilt bespreken, neemt u dan contact op met Erwin Amesz op +31 46 460 00 00, info@approba.com van twitter.com/approba