Dagdienstcoördinator – Urmond

Introductie

Voor Fibrant in Geleen zijn we op zoek naar een Dagdienstcoördinator die op een veilige, kwalitatieve en efficiënte manier ondersteunende activiteiten in productie coördineert en uitvoert. Hierbij moet je denken aan activiteiten zoals voorbereiding en ondersteuning van onderhoudswerkzaamheden en projectwerkzaamheden

Organisatie

Ons verhaal begint in 1952, toen we onze eerste Caprolactamfabriek in Nederland bouwden. Tegenwoordig is Fibrant onderdeel van HSCC (ook wel Highsun Group China genoemd). Dit maakt ons als groep de grootste producent van Caprolactam en Ammoniumsulfaat ter wereld met productielocaties in Nederland (Geleen) en China (Fuzhou en Nanjing).

Vanuit ons hoofdkantoor in het chemische hart van Nederland, wil Fibrant de onbetwiste marktleider zijn in Caprolactam, Cyclohexanon en Ammoniumsulfaat. EcoLactam® is onze nieuwe, duurzame generatie producten met een carbon footprint van wereldklasse. Fibrant levert, via haar gewaardeerde zakenpartners, grondstoffen voor kwaliteitsproducten in textiel, auto’s, voedselverpakkingen en landbouwproducten. Onze klanten vertrouwen op de hoogwaardige en duurzame producten van Fibrant.

In Nederland heeft Fibrant, gevestigd op het hoofdkantoor in Urmond en de Chemelot-site in Geleen, 350 medewerkers in dienst. Fibrant staat voor ‘pure chemie’. Dit verwijst niet alleen naar het technologische proces waardoor onze hoogwaardige en duurzame producten tot stand komen, maar ook naar de chemie tussen onze Fibrant-medewerkers.

Functie

Jouw verantwoordelijkheden

In deze rol coördineer je namens productie de maintenance- en projectwerkzaamheden in de fabrieks-installaties. Je functioneert als intermediair tussen Plant Units, Maintenance en uitvoerende firma’s. Je bent deelnemer in diverse overleggen (zoals bijvoorbeeld weekplanning, maandplanning, ochtendoverleg, overleg met de reliability-engineer over kritische apparatuur in de fabrieken of overleg ten aanzien van provison beheer). Je rapporteert en geeft follow-up aan incidenten (near misses, ongevallen, gevaarlijke situaties etc.).

Als Dagdienstcoördinator heb je een rol als voorzitter van het gatekeep-overleg waarbij de nieuwe notifications worden beoordeeld op het afdoende oplossingen bieden van de gesignaleerde problemen. Ze worden ook gecontroleerd op volledigheid en urgentielevel. Je overlegt met productie om te bepalen op welke wijze urgentie 0 en 1 notifications worden gerealiseerd. De betrokkenen die de urgenties verder voorbereiden (WvB) en realiseren worden door jou geactiveerd en ingezet. Je bewaakt de dagelijkse voortgang van de weekplanning en urgenties in het planningsoverleg en op basis van het overleg zet je de acties aan voor bijsturing. Je overlegt met werkvoorbereiders indien de overeengekomen urgenties niet worden gehaald en neemt hier aanvullende acties. Je neemt deel aan het weekplanningoverleg waarbij de conceptplanning wordt besproken en geaccordeerd. Je bepaalt op basis van de finale weekplanning de werkzaamheden voor productie. Daarnaast stel je werkvergunningen samen en completeert die met benodigde aanvullende documenten, zoals overbruggingsformulieren, stopprogramma’s, spoelverklaringen, JSA’s.

Verder neem je als productievertegenwoordiger deel in diverse projecten met als taak om onder andere scopes te beoordelen en engineeringspakketten te reviewen (Conceptual, Basic, Detailed). Je bent in staat om de randvoorwaarden en condities te bepalen waaronder de werkzaamheden worden uitgevoerd en vast te leggen in werkvergunningen, rekening houdend met de diverse werkzaamheden. Tijdens de diverse Turnarounds maak je deel uit van het stopteam en waak je mee over de veilige uitvoering van werkzaamheden conform de maatregelen op de vergunningen. Dit bereid je voor door een goede samenwerking met de verschillende SDSU- medewerkers. Als Dagdienstcoördinator ondersteun je productie bij speciale opdrachten en projecten met name ten aanzien van dienst overschrijdende activiteiten.

Vereisten

Onze ideale kandidaat

Je bent een intermediair tussen productie en derden bij geplande werkzaamheden die voortkomen uit onderhoud en projecten. Je draagt bij aan het meer bewust worden van de noodzaak om de resultaten op het gebied van productievolumes, kwaliteit, veiligheid en milieu, kostenreductie en arbeidsvoldoening te verbeteren. De Dagdienstcoördinator toont een positief kritische instelling: dat wil zeggen het trots zijn op de eigen organisatie, gedrevenheid om beter te worden en het verder ontwikkelen van een gevoel van eigenaarschap van organisatie en installatie. Daarnaast kijk je over de grenzen heen en helpt de organisatie om de samenwerking tussen de diverse afdelingen en firma’s te optimaliseren en verbeteren.

Daarnaast ben je in het bezit van een diploma VAPRO / operator C en hebt ervaring als TOPO of Operations Leader (Chef van Dienst).Je hebt leidinggevende/coachende capaciteiten en bent in staat om mensen te enthousiasmeren. Sociale en communicatieve vaardigheden zijn daarbij belangrijk.

Aanbod

De beloning om in een ‘vibrant world’ te werken!

Bij Fibrant zijn we ervan overtuigd dat onze mensen het verschil maken. Zonder het talent, de wilskracht en de samenwerking tussen onze medewerkers was Fibrant niet wat het nu is. Onze ambitie is dan ook om een werkgever te zijn waar ieders talenten optimaal gebruikt worden en iedereen zich vrij voelt om meningen en gevoelens te uiten. Wij zijn hier voor de lange termijn, we focussen op wat vandaag beter kan voor een betere toekomst. Voor onszelf, onze klanten en de wereld. Wij belonen onze medewerkers met een goed salaris en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Wij dagen onze mensen uit om extra inspanning te leveren en bieden hen de ruimte om hun vakmanschap maximaal uit te oefenen.

Daarnaast bouwen we samen met onze leidinggevenden, aan een lerende organisatie waar kennis wordt gedeeld tussen afdelingen en tussen nieuwe en ervaren medewerkers. Onze mensen zijn trots om deel uit te maken van de Fibrant-familie en zijn zich bewust van hun persoonlijke bijdrage aan de doelstellingen van Fibrant. Wij doen dingen op de Fibrant manier: met passie, eigenaarschap en door te bouwen op sterktes.

Informatie

Indien u vragen heeft over de vacature wilt bespreken, neemt u dan contact op met Erwin Amesz op +31 46 460 00 00, info@approba.com