Calculator Civiel – Werktuigbouwkunde – Roermond

Introduction

Stel jij jezelf wel eens de vraag hoeveel liter water jij dagelijks gebruikt? Of hoe het toch komt dat wij omringd worden door schoon en gezuiverd water? Op deze vragen heb jij binnenkort een antwoord. Wil jij naast deze brandende vragen ook nog eens een grote bijdrage leveren aan het schoon houden van onze Limburgse wateren? Lees snel verder, want deze vacature brengt jouw carrière naar een hoger peil.

Organization

Waterschapsbedrijf Limburg produceert gezuiverd water en zet zuiveringsslib om in waardevolle grondstoffen en energie. Het afvalwater is afkomstig van 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 bedrijven die zijn aangesloten op het rioolstelsel en wordt getransporteerd naar een van onze 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties, waar het wordt gezuiverd en teruggegeven aan de natuur. Het zuiveringsslib wordt hergebruikt als brandstof voor dit proces. Zo krijgen gezuiverd water én zuiveringsslib weer een nieuwe bestemming en wordt de natuurlijke kringloop gesloten.

Samen staan we voor de uitdagende opdracht om de bedrijfsvoering te innoveren en te verduurzamen. Procesgericht werken is hierbij het centrale uitgangspunt. Daarbij ligt de kracht in het denken vanuit de samenhang van de werkzaamheden en processen. Vanuit het groeiperspectief “Waterkracht” werken we aan een organisatie- ontwikkelingstraject met de volgende doelstellingen:

 • Het versterken van de executiekracht
 • Het versterken van de strategie- en innovatiekracht
 • Het versterken van de samenwerking in de waterketen
 • Een meer toekomstbestendige organisatie, flexibel en wendbaar
 • Dat doen we met circa 250 betrokken collega’s, want de waarde zit in de mens.

Function

Je voert verschillende taken uit met betrekking tot financiële analyses, ramingen en begrotingen binnen de civiele techniek, bouwkunde, werktuigbouw en elektrotechniek, met specifieke focus op zuiveringstechnische werken. Deze taken omvatten onder andere het volgende:

 • Je stelt kostenramingen op voor investeringsprojecten van WBL, in overeenstemming met de “randvoorwaarden opstellen calculatie per fase”.
 • Je ontwikkelt standaarden voor ramingen, zoals de SSK (Standaard Systematiek Kostenraming), om het beleid met betrekking tot ramingen vast te stellen.
 • Je vult het tarievenboek in volgens de instructies en opmaak.
 • Je werkt het tarievenboek bij na de voltooiing van projecten op basis van de open begrotingen van de opdrachtnemers.
 • Je bepaalt, verwerkt en voert kosten cyclisch uit volgens de PDCA-methode (na voltooiing van een module) in het SSK/WBL calculatieblad voor de kosten van elke Verdygo-module.
 • Je beoordeelt de cijfermatige aspecten van meer- en minderwerk, termijnen en facturen voor projecten. Dit omvat onder andere: Het afhandelen van de workflow in het financiële systeem voor de facturering van investeringsprojecten in afwezigheid van de calculator. Bij afwijkingen geef je feedback aan je leidinggevende.
 • Het controleren van offertes van externe partijen en meer/minderwerken binnen uitvoeringsprojecten.
 • Je beheert en onderhoudt (na)calculatieprogramma’s. Dit omvat onder andere: Het opstellen van de nacalculatie op uren en kosten na de voltooiing van elk project, volgens de instructies in de “nacalculatie”-handleiding en het bijbehorende (specifieke) sjabloon. De specifieke sjablonen zijn gedetailleerd beschreven in de “nacalculatie”-handleiding.

Requirements

Voor deze functie ben je een ideale kandidaat als je een HBO-opleiding in civiele techniek hebt met affiniteit voor werktuigbouwkunde en elektrotechniek. Je hebt 5 tot 10 jaar ervaring in het opstellen van ramingen in verschillende projectfasen, waaronder Projectdefinitie, VO, DO, UO, meer/minderwerken en nacalculatie. Het is een pre als je ervaring hebt met de SSK-systematiek en transport en/of zuivering van afvalwater.

Daarnaast heb je ervaring met het werken in projectteams en ben je kostenbewust. Je bent in staat om het projectteam uit te dagen om kostenverlaging te realiseren gedurende de hele levenscyclus van de technische installatie.

Belangrijke competenties die je moet bezitten, zijn:

 • Het vermogen om op een laagdrempelige manier te communiceren.
 • Standvastigheid in je beslissingen.
 • Accuraat werken.
 • Proactief zijn in je handelen.
 • Je straalt passie en plezier uit in je werk

De werklocatie is Roermond en deels kan er flexibel vanuit thuis gewerkt worden.

Offer

 • Je ontvangt een goed salaris, passend bij je ervaring
 • Je werkt op fulltime basis 36 uur per week of een variant vanaf 24 uur per week
 • Je kunt kiezen voor flexibele werktijden met de mogelijkheid om vanuit huis te werken

Information

Indien u vragen heeft of de vacature wilt bespreken, neemt u dan contact op met André Borsboom of Erwin Amesz op +31 (0)46 460 00 00, info@approba.com